show menu

Kto a prečo

Kto sme?

Ľudia, ktorí žijú a pôsobia na území mesta Banská Bystrica sú rôzni. Každý jeden človek je súčasťou našej spoločnosti/ komunity, podieľa sa na tom, ako to tu vyzerá, ako sa nám žije, tvorí, pracuje, zabáva a každý jeden má pre ňu význam. S niektorými ľuďmi sa poznáme, niektorých si pamätáme, niektorí sú pre nás noví, zaujímaví alebo naopak. Spája nás to, že tu žijeme a chceme, aby sa nám žilo dobre. My sme sa rozhodli zachytiť tváre Banskej Bystrice prostredníctvom fotografie a postupne ich uverejňovať na tejto stránke. A tak možno lepšie vnímať, kto sme. Lebo bez ohľadu na to, kde sme sa narodili, teraz sme Ľudia Banskej Bystrice.

Komunitná nadácia Zdravé mesto pôsobí v Banskej Bystrici od roku 1994. Našimi aktivitami podporujeme už viac ako 20 rokov vzťah ľudí k miestu, kde žijú. Prostredníctvom podpory malých projektov dávame žiadateľom možnosť urobiť život kvalitnejším. Prostredníctvom filantropických programov dávame možnosť každému, kto chce darovať, aby daroval zmysluplne. Veríme v to, že darovať (peniaze, vedomosti, prácu, voľný čas a pod.) môže naozaj každý a tým môže pozitívne ovplyvniť kvalitu života svojho aj ostatných v mieste, kde žije. Spájame ľudí, ktorí veria, že sa to dá. Viac informácií o nás na www.knzm.sk .

Alena Hroncová, prezývkou Cima je naša kamarátka a skvelá fotografka, ktorá na každej fotke zachytáva okamih, malý príbeh. Cima o projekte hovorí: „Teším sa, že niečo z pominuteľných okamihov života v našom meste bude zachytených natrvalo, a niekedy, možno až o niekoľko desaťročí sa tieto zábery môžu stať vzácnymi dokumentami mapujúcimi určité obdobie života mesta. Tiež by bolo zaujímavé , keby sa nám podarilo po niekoľkých rokoch opäť zdokumentovať tie isté miesta, situácie, tých istých konkrétnych ľudí a porovnať zmeny, ktoré sa udiali”. Fotografii sa venuje odjakživa a jej stránka je www.cimaartphoto.sk. Cimu nájdete aj v jej fotoateliéri na Kapitulskej ulici 8 v Banskej Bystrici.

Tento projekt bol na jeho začiatku podporený z programu pre komunitné nadácie s názvom  V4 Community Foundation Maturity Program, za čo ďakujeme.

Ľudia, ktorí na projekte pracujú:

Koordinácia: Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto, adolfova@knzm.sk, 048/4156059

Fotografie: Alena Cima Hroncová, www.cimaartphoto.sk, info@cimaartphoto.sk, 0903 606 012

Web a grafický design: Peter Kráčik, www.kracik.sk, peter@kracik.sk